PREDSEDNIŠTVO NACIONALNOG SAVETA:

1. Mihael Plac predsednik
2. Andriana Bauer Živković potpredsednica - zamenik pr.
3. Kornelia Dobo Weigner potpredsednica

 

IZVRŠNI ORGAN:

1. Vladislav Turner predsednik
2. Petar Rang član
3. Andrijana Bauer Živković član
4. Mihajlo Veniger član
5. Imre Gerštmajer član

 

ODBOR ZA OBRAZOVANJE

1. Kornelia Dobo Weigner predsednica
2. Robert Sabo članica
3. Antun Renc član

 

ODBOR ZA KULTURU:

1. Dr Radmila Wilma Getmann predsednica
2. Petar Rang član
3. Valerija Salai članica
4. Andrijana Bauer Živković članica

 

ODBOR ZA OBAVEŠTAVANJE:

1. Laslo Gence predsednik
2. Mihajlo Veniger član
3. Imre Gerštmajer član
4. Mihajlo Sujer član

 

ODBOR ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA I PISMA:

1. Rudolf Weiss predsednik
2. Vlasta Brna članica
3. Zorica Petrić članica