Dana 4. septembra 2023. godine, u organizaciji Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, Fondacije de Deo Bela Crkva i Češke besede Beograd, organizovano je književno veče na temu „Viđenje Podunavskih Nemaca u književnim delima“ književnice Jelene Bačić Alimpić. Književno veče organizovano je u Češkom domu u Beogradu.

Dana 25. avgusta, u prostorijama HUN Gerhard i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, održan je sastanak predstavnika udruženja i saveta  sa gospodinom Jürgenom Harichom, zamenikom saveznog predsednika Podunavskih Švaba i potpredsednikom Svetske krovne asocijacije podunavskih Švaba.

   Na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (Službeni glasnik Republike Srbije br.72/2009, 20/2014 – odluka US, 55/2014 i 47/2018), Statuta Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine donetog 12.12.2018. godine pod brojem 2-2/2018, Statuta Fondacije „NEMAČKA FONDACIJA – DEUTSCHE STIFTUNG“, Odluke Upravnog odbora Fondacije 5-1/2020 (u daljem tekstu: Upravni odbor) i predloga Komisije za razmatranje pristiglih prijava po raspisanom Konkursu Fondacije Nemačka fondacija – Deutsche Stiftung  za potrebe finansiranja projekata i redovne delatnosti organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom za 2023. godinu, predsednik UO Fondacije mr Mihael Plac, doneo je Odluku o  raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu Fondacije Nemačka fondacija – Deutsche Stiftung  za potrebe finansiranja projekata i redovne delatnosti organizacija koje se bave nemačkom nacionalnom manjinom za 2023. godinu.

Svake godine 20. juna obeležava se Svetski dan izbeglica, a fokus je na pravu svakog čoveka da bude bezbedan. U Prihvatnom centru u Somboru je tim povodom održana akcija uređenja samog Prihvatnog centra i neposredne okoline naseljenog mesta Šikara. Cilj akcije je bio ujediniti lokalne aktere i poslati poruku koja je u duhu ovogodišnje parole UNHCR "Ima nade daleko od kuće".

Poštovane predstavnice i predstavnici udruženja, ogranizacija i fondacija koji se bavite pripadnicima nemačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, u prilogu vesti možete pronaći Konkurs fondacije Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung za 2023. godinu.Rokovi i uslovi Konkursa definisani su u prilozima. Koristim priliku da Vas pozovem da konkurišete i da informišete sve zainteresovane o raspisanom Konkursu.
 
S poštovanjem,
mr Mihael Plac                                                                                     
Predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne  
manjine u Republici Srbiji
 

     OVDE MOŽETE PREUZETI DOKUMENTACIJU: