3.12.2018. Nemačka fondacija - Konkurs 2018.

Fondacija "Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung" objavljuje konkurs za dodelu sredstava  za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvojne delatnosti (očuvanja, negovanja i razvijanja kulture, jezika i tradicije nemačke nacionalne manjine, informisanja na nemačkom jeziku, razvijanja prakse  upotrebe nemačkog jezika,  izdavačke delatnosti na nemačkom jeziku, predstavljanja, popularizacija i zaštite kulturno-istorijskog nasleđa namačke nacionalne manjine). 
 

                                   Ovde možete preuzeti dokumentaciju:         KONKURS                  PRIJAVA NA KONKURS