18.10.2017. Nemačka fondacija - Konkurs 2017.

    Fondacija "Nemačka fondacija - Deutsche Stiftung" objavljuje konkurs za dodelu sredstava  za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvojne delatnosti (očuvanja, negovanja i razvijanja kulture, jezika i tradicije nemačke nacionalne manjine, informisanja na nemačkom jeziku, razvijanja prakse  upotrebe nemačkog jezika,  izdavačke delatnosti na nemačkom jeziku, predstavljanja, popularizacija i zaštite kulturno-istorijskog nasleđa namačke nacionalne manjine).

                                   Ovde možete preuzeti dokumentaciju:         KONKURS                  PRIJAVA NA KONKURS